Maksut ja velvoitteet

Maksut veneilykaudella  2023

 • Liittymismaksu 500€
 • Jäsenmaksu 45€ / vuosi
 • Perhejäsen 15€ / vuosi
 • Varsinaisen jäsenen täysi-ikäinen perheenjäsen (ei venepaikkaoikeutta)
 • Nuorisojäsen 5€ / vuosi
 • Varsinaisen jäsenen alle 18 vuotias perheenjäsen (ei venepaikkaoikeutta)
 • Kannatajajäsenmaksu 85€
 • Yhteisöjäsen (Hinnoiteltu tapauskohtaisesti)
 • Avaimen perustamismaksu 50€
 • Kulkutunniste lisä kpl 30€
 • Avaimen uudelleen aktivointi 35€
 • Laiturinkorjausrahastoon 50€ per venepaikka / vuosi
 • Vartioinnin laiminlyönti 400€
 • Talkoonmaksu 20€
 • Aisojen noston laiminlyönti 50€
 • Laskujen jälkiselvittely 40€
 • Venepaikkamaksut leveyden mukaan:
 • 2,2 m 162€ / kausi
 • 2,5 m 227€ / kausi
 • 3,0 m 293€ / kausi
 • 3,5 m 357€ / kausi
 • 4,0 m 420€ / kausi
 • 4,5 m 486€ / kausi
 • Vesijettipaikka 2 paikkaa 3,5 m 360€/kausi
 • Vesijettipaikkka 1 paikka 2,2 m 163€/kausi

Viirit ja liput:

 • Venekerhon perälippu 15€ / kpl
 • Venekerhon viiri 10€ / kpl

Liittymismaksun uusille jäsenille, sekä vuosittaisen jäsenmaksun määrää vuosittainen vaalikokous.

Satama- ja käyttömaksut määrää hallitus. Mainitut maksut on maksettava vuosittain huhtikuun 15. päivään mennessä hallituksen määräämällä tavalla, ellei hallitus niistä erikseen toisin määrää.


Jokaisella laituripaikan haltijalla on vartiointi- ja talkoovelvollisuus, ellei MVK:n hallitus ole myöntänyt vapautusta. Talkoovelvollisuuden voi hoitaa myös maksamalla talkoomaksun. Vartioinnin laiminlyönnistä peritään hallituksen vahvistama vartiomaksu. Toistuvat vartion laiminlyönnit käsitellään hallituksessa. Laiminlyönneistä voi seurata venepaikan menettäminen. Vartiointivuoroja on kaksi per venepaikka per veneilykausi.

Laskun huomautusmaksu 10 €, sen eräpäivän jälkeen kulku suljetaan.